Hospicjum domowe

Hospicjum domowe dla dorosłych

Hospicjum domowe dla dzieci

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

*Świadczenia finansowane przez NFZ.

Prehabilitacja

Multidyscyplinarna Poradnia Żywieniowa

Fundacja

Fundacja Lubuskie Hospicjum dla dzieci